Andrahandsuthyrning

Regler för andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet måste du lämna in en ansökan till styrelsen och få den godkänd. När styrelsen har skrivit på din ansökan kan du hyra ut.

Gör så här:

  1. Upprätta ett avtal med din hyresgäst men vänta med att skriva på till dess att du fått godkänt från föreningen att du får hyra ut. (Se tips under ekonomi nedan och se till att skaffa en bra mall att utgå från.)

  2. Det enklaste sättet att ansöka om en andrahansuthyrning är att logga in på Simplekos hemsida och välja alternativet "Din lägenhet/lokal" och klicka på knappen "Ansökan om andrahandsuthyrning" som du hittar uppe till höger.

Om du inte kan komma åt denna genomför steg (1) ovan och sedan:

  1. Fyll blanketten Andrahandsansökan och skicka till styrelsen för beslut och signering.

  2. Skicka avtalet till din hyresgäst och en kopia på det underskrivna avtalet till föreningen.

Föreningen lägger på en avgift för hantering av andrahandsuthyrning som uppgår till 10% av prisbasbeloppet per år. Detta belopp läggs på månadsavier.

Om du byter hyresgäst måste ansökan till styrelsen göras om. En ansökan per hyresgäst. Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att förlora din bostadsrätt.

Föreningen tillämpar restriktiv uthyrning i andrahand enligt de rekommendationer som har utarbetats av föreningen Bostadsrätterna och Fastighetsägarna. Det är således inte helt säkert att du får hyra ut din lägenhet. Läs gärna mer i faktabladet nedan. Är du osäker kan du fråga styrelsen om förhandsbesked.

Allmänt om andrahandsuthyrning

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det framgå hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan upprättas även om det sker under den period som redan beviljats.

Beslut om andrahandsuthyrning ska fattas på ett styrelsemöte och protokollföras.

Från och med 1 juli 2014 har bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt. Avgiften har fastställas till ett årligt belopp om om 10 % av prisbasbeloppet. Detta är angivet i föreningens stadgar.

Föreningens/Styrelsens ansvar

Vid varje andrahandsuthyrning ska ett avtal upprättas i form av en Andrahandsansökan mellan föreningen och medlemmen. Detta ska skrivas under av föreningen (i enlighet med er firmateckningsrätt) för att godkänna andrahandsuthyrningen. Styrelsen ska sedan informera den ekonomiska förvaltaren om andrahandsuthyrningen och skicka en kopia på avtalet (andrahandsansökan) för andrahandsuthyrningen.

Om någon förändring sker ska styrelsen meddela ekonomiska förvaltaren.

Rutiner ekonomisk förvaltare

När föreningens ekonomiska förvaltare får information från styrelsen om en andrahandsuthyrning administrerar de det i sina system. Avgiften debiteras direkt på avierna enligt avtalet. Det åligger styrelsen att meddela förvaltaren för ändringar på namnskyltar mm.

Ekonomi och avier

När det gäller frågor om avier och betalningar ska du tala med vår ekonomiska förvaltare.

Avierna skickas till medlemmen till den adress som angivits i avtalet/ansökan för andrahandsuthyrning för den period som givits tillstånd för.

Autogiro och eller elektronisk fakturahantering kan vara ett praktiskt sätt att hantera avierna.

Tänk på att den faktiska förbrukningen av el och värme debiteras och att det gör att månadskostnaden varierar. De extratjänster om du har för bredband och TV kanske ska bäras av din hyresgäst.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor. Avgiften som läggs på är 10%, dvs 4 550 kr/år.