Om Fastigheten

Stockholm Fredriksdal 12

Föreningens fastighet, Fredriksdal 12 i Stockholms kommun förvärvades 2015-12-01.

Föreningens fastighet består av 4 huskroppar formade som timglas och är belägen i Södra Hammarbyhamnen, på adress Hammarby Kaj 4, 6, och 8 samt Fredriksdalsgatan 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Fastigheten byggdes 2015–2016 och har värdeår 2016.

Den totala byggnadsytan uppgår till 9 214 kvm, varav 8 359 kvm utgör lägenhetsyta och 855 kvm lokalyta. Under innergården finns ett garage, som utnyttjas gemensamt med Brf Fredriksdalskajen, som äger grannfastigheten Fredriksdal 10. Föreningen förfogar över 54 st bilparkeringar och 7 st MC-parkeringar.

104 lägenheter fördelas på de fyra huskroppar med 26 lägenheter i varje hus med följande storleksfördelning:

  • 31 st 2 rum och kök

  • 47 st 3 rum och kök

  • 26 st 4 rum och kök

Lokalerna är anpassade för restaurang, hunddagis och kontor.