Nycklar, taggar och koder

Föreningens passagesystem

För att få tillgång till entréer, förråd och allmänna utrymmen måste medlemmarna använda nyckeltagg. Dina nycklar kommer fortsättningsvis användas till din lägenhetsdörr, postlåda samt luckorna till sopnedkasten på gården.

För att öka säkerheten kommer samtliga portkoder att stängas av och dörrarna låses och kan bara passeras med nyckeltagg.

För gäster, besökare och leveranser kan entrédörren öppnas av dig via en app i din mobiltelefon. Appen öppnar dörren till huvudentrén i ditt hus och fungerar genom att din besökare ringer till din mobil och du startar appen och öppnar dörren.

För de som har regelbundna besökare (städning, hundvakt, hantverkare, etc) kan man skaffa extra nyckeltaggar som kan delas ut tillfälligtvis.

Det nya systemet ökar säkerheten och vid inbrott eller problem kan föreningens administratör plocka fram vilken nyckeltagg som har använts vid passage. Administratören kan även enkelt ta bort taggar som är borttappade eller saknas så att de slutar fungera.

Nyckeltaggar

Alla lägenheter har tilldelats nyckeltaggar. Dessa fungerar dygnet runt till portar och andra allmänna utrymmen:

  • Fungerar i alla entrédörrar till trapphusen

  • Barnvagns- och Cykelrum

  • Ditt förrådsutrymme i ditt hus (till din egen gallerdörr får du skaffa ett eget hänglås)

  • Passage mellan entré och garage

  • Entréer till och från Garage

  • Källsorteringsrum

  • Dörren i Portalen i Båghuset

Nycklar

Vid tillträdet kvitterade ni ut ett antal nycklar som fungerar dygnet runt till följande:

  • Din lägenhetsdörr

  • Postbox som hör till lägenheten

  • Sopnedkast för (restavfall och kompost)

Om du bor i markplan får du en separat nyckel till fönster och balkongdörr.

RCO Access Mobilapp

Lägenhetsinnehavare kan installera en mobilapp som kan användas som porttelefon för att öppna entrédörren i sitt hus. (bara huvudentrén mot gatan.)

RCO access finns både för IOS och Android och laddas ner i App store eller Google play.

Vid behov av manual skickas ett mail till info@fredriksdalsbrygga.se .

Vid bortglömt lösenord måste mail skickas till info@fredriksdalsbrygga.se med medlems/ägarens namn, lägenhetsnummer (både 5- och 4-siffriga numret) samt mobilnummer.


Portkoder

Portkoderna är borttagna för att öka säkerheten. Det finns möjlighet för vissa företag att få tillgång till portkod till entréerna. Företag som önskar få tillgång måste maila styrelsen på info@fredriksdalsbrygga.se.

Garage för bilar och motorcyklar

För tillträde till garaget behövs digital passagebricka för garageporten samt nyckeltagg för passagedörrarna. Garaget sköts av Parkman som hanterar passagebrickor i samband med att kontrakt skrivs med Parkman om garagehyra.

Att beställa fler nycklar och nyckeltaggar

Övergång till Södermalms lås

Södermalms Lås AB har hand om föreningens nyckeltaggar och nycklar.

Vid behov av fler nycklar eller nyckeltaggar ska beställning göras genom att maila styrelsen info@fredriksdalsbrygga.se. Vid beställning av nyckeltagg ska medlems/ägarens namn, lägenhetsnummer (både 5- och 4-siffriga numret) samt mobilnummer anges. Vid beställning av nycklar ska även bild på befintlig nyckel båda sidor bifogas (detta för att kunna ange rätt nyckelnummer).

Kostnaden för för nycklar och taggar betalas av medlemmen direkt till Södermalms Lås vid avhämtning som görs i deras butik på Bondegatan 1.