Avgifter elbilsladdning Garaget

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. Avgifterna gäller för närvarande och kan löpande ändras av föreningen beroende på underliggande kostnader samt gjorda erfarenheter. Avgifterna debiteras på boendes hyresavi (via Simpleko). 

 

Aktivering                          2.000 kr, engångsavgift (debiteras även vid byte av parkeringsplats)

Elförbrukning                       Verklig förbrukning debiteras månadsvis i efterskott

    December 2022 - februari 2023: 3,00 kr/kWh 

    Mars 2023 och tillsvidare: Timspotpris + pålägg 1,25 kr/kWh

Löpande                              Ej aktuellt för närvarande