Avgifter elbilsladdning Garaget

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. Avgifterna gäller för närvarande och kan löpande ändras av föreningen beroende på underliggande kostnader samt gjorda erfarenheter. Avgifterna debiteras på boendes hyresavi (via Simpleko). 

 

Aktivering                          2.000 kr, engångsavgift (debiteras även vid byte av parkeringsplats)

Elförbrukning                       Verklig förbrukning debiteras månadsvis i efterskott

    Timspotpris + pålägg 1,25 kr/kWh

Löpande                              Ej aktuellt för närvarande