Inbrott

Inbrott, tjuvar och banditer!

  • Om du ser ett pågående brott eller om det är akut eller pågående ring 112

  • Var vaksam mot personer som du inte känner och

  • Rapportera till händelser till styrelsen på info@fredriksdalsbrygga.se. Styrelsen behöver denna information för att kunna vidta åtgärder för att förbättra säkerheten och åtgärda fel eller skador som uppstår.

Om du träffar okända personer i garage eller i husen

  1. Fråga personen varför de är i garaget eller inne i huset. Om de väntar på någon fråga om namn och adress på den man väntar på.

  2. Om svaren är oklara eller något inte stämmer, be personen att vänta utanför på sin vän och upplys samtidigt att vi frågar för att förebygga inbrott. Informera även att vi filmar 24 timmar om dygnet.

  3. Upplever man att det är något skumt i görningen så ringer man polisen på telefon 112 (information, tips och ingripande.

  4. Informera styrelsen via hemsidan info@fredriksdalsbrygga.se om det inträffade.

Är det en tjuv?

Personer som inte hör hemma i våra hus eller i garaget är att betrakta som att de gör inbrott. Det kan vara svårt att känna igen alla som bor i en stor bostadsrättsförening så var uppmärksam och säg gärna Hej och fråga vem dom är. Tänk på att det kan vara farligt att ingripa själv.

Mer läsning

Polisen om bostadsinbrott