Avfall och återvinning

Regler för avfall, sopor, förpackningsinsamling

Föreningens riktlinjer sopsortering

Avfallshanteringen ingår i månadsavgiften och ombesörjs och bekostas av bostadsrättsföreningen. Föreningen står även för utrymme, utrustning och operativ drift och skötsel av soprummen. Bostadsrättshavarna ansvarar i sin tur för att sortera avfallet enligt anvisning.

Det är viktigt att förpackningar är rena och torra för att undvika dålig lukt i rummet. Förpackningar av papper och wellpapp skall alltid vikas innan de lämnas i avsett kärl för att spara utrymme, minimera antalet transporter och därmed föreningens kostnad.

Det är inte tillåtet att placera sopor vid sidan av kärlen, eller i överfulla kärl. Det avfall som läggs/ställs bredvid kärlen hämtas inte. Om det ligger sopor eller annat på golvet som försvårar framkomligheten kommer kärlen inte tömmas. Om ett kärl är fullt ansvarar du själv för bortforsling av ditt avfall.

Anmäl gärna till fastighetsskötaren om du upptäcker fel på sopnedkasten eller att kärlen är fulla eller på annat sätt inte fungerar. Då kan vi beställa extra tömning av källsorteringsentreprenören och åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Matavfall samt restavfall

På innergården, mellan trapphus 1 och 2 samt mellan trapphus 3 och 4, finns sopnedkast till sopsugen.

Matavfall skall slängas i avsedda papperspåsar som finns att hämta gratis, bland annat på ICA i Mårtensdal.

Din lägenhetsnyckel passar i sopnedkasten.

Miljörum för förpackningsinsamling och tidningar

I anslutning till trapphus 4, Fredriksdalsgatan 1, finns ett miljörum där ni har möjlighet att källsortera dina förpackningar och tidningar. Det är viktigt att rätt avfall sorteras i rätt kärl för att undvika straffavgifter, något som drabbar föreningens ekonomi och i slutändan dig som medlem.

Din nyckeltagg ger dig tillgång till miljörummet.

Det är inte helt lätt att göra rätt och du är skylig att informera dig om vad som gäller. Vi rekommenderar att du läser Sveriges bästa avfallsida www.SOPOR.NU

Detta får du lämna i Miljörummet:

  • Tidningar och andra trycksaker

  • Pappersförpackningar

  • Plastförpackningar

  • Glasförpackningar (Färgat / Ofärgat)

  • Metallförpackningar

Tänk på:

  • Det är inte tillåtet att slänga grovsopor eller något annat i miljörummet. (ps. vi behöver inte heller fler gamla sopborstar och skurmoppar)

  • Goda råd och tips på www.sopor.nu

  • Om det är fullt då får du inte lämna och ansvarar då själv för att frakta bort det till en allmänna återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finner du nära Gullmarsplan på Gullmarsvägen 7. Där finns behållare för glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Tidningar och andra trycksaker

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Pappersförpackningar

Glasförpackningar

Detta är ditt ansvar och det måste du sköta själv

Återvinningsstationer för övrigt avfall och farligt avfall

Du ansvarar själv för att frakta bort allt annat avfall (det som inte har ett avsett kärl i vårt miljörum)

Mer information om din närmaste återvinningscentral kan du hitta här. Närmaste ÅVC

Miljöstationer i Stockholm

Stockholm stads miljöstationer är till för att du ska kunna lämna farligt avfall. Du hittar miljöstationerna vid stadens återvinningscentraler och även på några av stadens bensinstationer. Miljöstationens öppettider är densamma som bensinstationerna och om du frågar bensinstationen så får du får en nyckel och därmed åtkomst till miljöstationen.

På en miljöstation är det viktigt att du tydligt märker ut vad förpackningen innehåller samt att förpackningen tål innehållet och inte läcker. Blanda aldrig olika typer av ämnen och hantera ditt farliga avfall varsamt.

Din närmaste miljöstation är Statoil, Hammarby Fabriksväg 51, tel: 08-508 465 40.

ICA hammarby allé tar emot batterier och småelektronik.

Återvinningscentral för miljöfarligt avfall, större elskrot och grovavfall