Försäkringar

Information om föreningens försäkringar

Föreningen är försäkrad genom Brandkontoret. Försäkringen omfattar fastigheten till fullvärde. I Föreningens försäkring ingår bostadsrättstillägg.

De boende i föreningen måste teckna egna hemförsäkringar för bostadsrätt. Man anger då lämpligen att föreningen har tecknat bostadsrättstillägg.

Ytterligare information finns i informationsdokument nedan som vi fått av föreningens rådgivare i försäkringsfrågor.

Viktig information till Dig som bostadsrättshavare anpassad som iläggsblad slutversion 160125er.pdf
Hur fungerar tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare_.pdf