Kondens på fönster

Information om kondens på fönster och glasdörrar

Många lägenheter har problem med att kondens bildas mellan fönsterrutorna vid kallt väder. Det förekommer även imma på fönstrens utsida men det är helt normalt på välisolerade fönster som vi har i vårt hus.

Problemet gäller yttre glasets insida och uppstår då varm luft från lägenheten passerar ut i fönstret och kondenserar på den kalla ytan på det yttre glaset. Om det är ordentligt kallt fryser kondensen till is / frost.

Kondens mellan glasen är ett fel och ska inte förekomma. Om kondensen är på utsidan är det inte ett fel utan helt normalt.

Problemet uppstår endast då det är övertryck i lägenheten av luftflödet i lägenhetens ventilation och eftersom vi har persienner som är monterade mellan glasen så luften läcker från lägenheten genom hålen för persiennen.

Normalt vill man ha ett litet övertryck i lägenheten för att undvika dålig lukt och smutsig lukt utifrån.

Skanska och fönstertillverkaren har försökt att åtgärda kondensproblemet genom att montera ett täcklock i plast vid genomföringen av persiennens snöre och styrning.

I vissa lägenheter har boende noterat en förbättring och i andra har man meddelat att ingen ändring kunnat märkas.

Många har beskrivit att täcklocken är besvärliga då de gör att persiennerna inte glider ner på ett enkelt och snyggt sätt och att de är svåra att dra upp. Plastlocken har även slitits snabbt vid de persienner som används dagligen eller ofta.

Förutsättningar för att kondens ska uppstå

  • Kallt ute. Kallare ute ger mer kondens. Börjar ofta då det är kallare än -5 grader.

  • Övertryck i lägenheten: Alla fönster och dörrar stängda så lägenheten är tät, och köksfläkten inte är på.

  • Fönstrets yttre ventilation är igensatt eller fungerar dåligt.

Detta är ganska långsamma processer så det tar ofta flera timmar för att kunna se någon skillnad.

För att kunna avgöra om er lägenhet har problem med kondens måste således fönster och dörrar hållas stängda under en längre period då det är kallt ute.

Åtgärder för att minska eller få bort kondensen och felanmäla

  1. Kontrollera att locket på snörledaren är nerspänd. Ta det för vana.

  2. Kontrollera vilken sida imman/isbildningen förekommer på. Är det mellan fönstren är det ett fel.

  3. Ta bort eventuellt snö som förekommer på fönsterblecket som kan täppa för luftningen av fönstret.

  4. Rengör frånluftsdonen, se underhållsinstruktioner i bo-pärmen.

  5. Torka bort vatten och kondens mellan fönstret om det är möjligt.

  6. Återkommer imman igen på ytterglaset insida ska problemet felanmälas. Rapportera vilket eller vilka fönster det förekommer på, bifoga gärna bilder.

  7. Föreningen för dialog med Skanska om garantiåtgärder.