Postlådor, tidningshållare och namnskyltar

Postlådor, tidningshållare och namnskyltar

Postfacken, dvs lägenhetens brevlåda finns i respektive entré och öppnas med lägenhetens nyckel. Tidningshållare finns utanför varje dörr. Postfacken och tidningshållaren märks med den/de boendes namn och lantmäteriets lägenhetsnummer som är en del av postadressen. I entreerna anslås lägenhetsförteckning på anslagstavlan.

Postlådor i entrérna

Postfacken kan nås genom att postskåpets hela front öppnas med postnyckeln. Den som delar ut och sorterar posten gör detta varje dag vid postutdelning. Även föreningens förvaltare har nyckel.

Respektive postfack är märkt med en namnskylt som är synlig vid postutdelning. Samma namnskylt syns från utsidan då fronten är stängd. Om namnlappar klistras på luckans utsida så är den alltså inte synlig vid postutdelning för den som sorterar posten.


Föreningens policy är att namnskyltar endast får finnas på avsedd plats inne i postskåpet och texten som står där är den text som finns angiven i lägenhetsregistret. (Se stycket Namnskylt nedan.) Namnskyltar och klisterlappar på framsidan/luckan är inte tillåtna och kommer att tas bort. Anledningen till detta är att föreningen har beslutat att det ser trevligare ut och mindre skräpigt. Därutöver underlättas underhåll av register och kontroll av att andrahandsuthyrning inte sker utan tillstånd.


För de som ej vill ha reklam ska det anges på lådans utsida. Ej adresserad reklam delas ut genom brevinkastet från utsidan eftersom reklamutdelare inte har nyckel till postskåpets front. Föreningen har beslutat att bara en typ av skylt är tillåten. De delas ut och sätts upp enligt förebild på övriga luckor. Saknar du en “ej reklam” märkning, skicka en felanmälan till föreningens tekniska förvaltare och begär “ej reklam”.

Namn på dörren/tidningshållare

Namn vid dörren på tidningshållaren är samma som på postfacket. Välkomstskylt och familjeskylt får gärna sättas på dörren. Tänk på gällande regler för brandskydd. Det är inte tillåtet med stora och brännbara material.

Namnskylt/namnsträng

Texten som anges utgår från föreningens lägenhetsregister. Det är alltså den/de registrerade ägarens namn som anges. Om andrahandsuthyrning har godkänts anges den beviljade andrahandshyresgästens namn för den beviljade hyresperioden.


Vid namnbyte eller uthyrning i andrahand måste det anmälas till styrelse/ekonomisk förvaltare. Om fel namn anges felanmäls detta till info@fredriksdalsbrygga.se.


Namnet förkortas enligt följande:

  • Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn: F Efternamn / F Efternamn

Om texten blir för lång kan andra förkortningar förekomma tex:

  • F & F LångtEfternamnDubbelnamn

Lägenhetsförteckning i entrén

Lägenhetens ägare / hyresgäst som finns i lägenhetsregistret anges i sin helhet utan förkortning.

Behov av ytterligare namn vid lådan

Utöver den officiella namnsträngen är inget annat tillåtet. Vid behov av företagsadress eller annat namn uppmanas de boende att adressera med ℅ eller care of. Ange även lägenhetsnummer i postadressen. Styrelsen anser att detta är fullt rimligt nu när merparten av företagspost är digital eller lätt kan adresseras med co-adress. Det samma gäller för inneboende.