Råd för underhåll och energibesparing

Temperaturen i lägenheten

Normaltemperatur på radiatorerna är ca + 20°C. Du kan själv reglera rumstemperaturen med termostatventilen.

  • Tänk på att du sparar pengar, för varje grad du sänker på termostaten. 1 grads sänkning = ca 5 % sänkning av värmekostnaden.

  • Stäng av värmen på radiatorerna när du vädrar eller har öppet fönster. Speciellt de radiatorer som står under det öppna fönstret. Ett kallras på radiatorn gör att termostaten drar upp värmen till max helt i onödan.

  • Ska du vädra, så gör det snabbt med korsdrag.

  • Har du rum som du sällan använder? Sänk värmen lite mer där.

  • När du reser bort kan du sänka temperaturen inne till ca 15 grader.

  • Täck inte radiatorerna eller möblera för nära dem och låt inte gardinerna hänga över dem. Detta hindrar värmen att spridas i rummet.

  • Täck inte termostaten, då kan den inte känna av rätt temperatur vilket kan ge ökade uppvärmningskostnader.

  • Täck för fönster på nätterna, eftersom persienner, gardiner samt rullgardiner hjälper till att behålla värmen.

Vid matlagning

Använd endast spiskåpan vid matlagning. Står den på en längre tid suger den ut stora mängder uppvärmd luft.

Om det vid matlagning upplevs att spiskåpan inte suger ut tillräckligt med matos, trots att forceringsläget är påsatt, kan det förbättras genom att tillfälligt ställa tex. balkongdörren på glänt.

Det beror på att till- och frånlufts ventilationen med värmeåtervinning (FTX) i lägenheten är justerad för normalt luftflöde utan forcering och att huset byggts med extra bra lufttätning ur energisynpunkt.

Normalt skall alla fönster hållas stängda under uppvärmningssäsongen för att spara energi. Därför är det viktigt att endast glänta på fönstret under den tid som frånluften genom spiskåpan forceras."

Mer att läsa om värme och ventilation