Störning

Om du drabbas av upprepade störningar har du rätten på din sida. Men för att få rätt mot en granne som inte bryr sig eller lyssnar på dina synpunkter och inte tar hänsyn till trivselregler och allmän ordning krävs en hel del av dig och bostadsrättsföreningen.

Vår bostadsrättsförening är med i föreningen Bostadsrätterna. De har ett bra faktablad om detta som vi har lagt nedanför. Bladet som är i pdf-format kan laddas ner och skrivas ut.

I första hand måste du som granne berätta för den som stör att du har blivit störd och när. Detta hjälper oftast direkt.

Om det trots allt inte leder till en förändring kan styrelsen bistå. Om det finns goda grunder kommer styrelsen göra en rättelseanmaning och följa faktabladets råd. Om det behövs även ta juridisk hjälp, genom Bostadsrätterna.

Bostadsrätterna störningar.pdf