Värme och ventilation

Ventilation, luft och värme

Ventilation

Brf Fredriksdals Brygga har FTX-ventilation. FTX står för Frånluft, Tilluft, Värmeväxling. Systemet är mekaniskt och fungerar så att all frånluft leds till en värmeväxlare som tar vara på värmen och värmer upp den inkommande luften. Tilluften kommer att bli varmare än den togs direkt från uteluften - generellt skiljer det bara några grader. Verkningsgraden är ca 80%. Den största fördelen med FTX är att inomhusklimatet blir jämnare och luftkvaliteten kan kontrolleras.

FTX är enkelt i sin konstruktion och fodrar lite service. Ljudet från FTX system kan ibland upplevas störande, detta beror delvis på att bostaden i sig är väl ljudisolerad och gör att ventilationssuset uppfattas mer.

Det sitter normalt sett ett tilluftsdon i varje rum. Frånluftsdonen är placerade i våtrum, toalett, kök samt klädkammare och förråd. Samtliga don i samtliga lägenheter är injusterade och anpassade efter varje rums dimensioner och luftvolym för att få rätt flöde.

Vid användning av fläktkåpa i kök, ökas frånluftsflödet i en snabbare takt än vad tilluften från donen hinner med, vilket kan ge ett visst undertryck i bostaden. Detta åtgärdas enkelt genom att öppna ett fönster i ett angränsande rum (ej kök eller vardagsrum) under tiden du använder fläktkåpan. Då ökar luftflödet och sugeffekten i fläktkåpan ökar med upp till 20%. Det är även viktigt att regelbundet rengöra filtret i fläktkåpan regelbundet för att säkerställa fullgod funktion. Tillverkaren rekommenderar att detta görs 1-2 gånger per månad, och det går bra att maskindiska filtret.

Det är inte tillåtet att på egen hand försöka justera eller täppa till ventilationsdonen! Om det ändå görs finns stor risk att systemet sätts ur spel, något som kan påverka samtliga lägenheter i upp till tre trapphus. Åverkan på don kan leda till att du blir ersättningsskyldig till föreningen.

Underhåll av lägenhetens ventilation

Du som boende är ansvarig för att underhålla ventilationen.

För att upprätthålla en god ventilation är det viktigt att regelbundet rengöra donen. Använd dammvippa eller liknande till tilluftsdonen och fuktig trasa till frånluftsdonen i badrum/wc och klädkammare/förråd. Om frånluftsdonen inte hålls rena kan det uppstå visst övertryck i bostaden. Detta gäller även spiskåpans filter som bör rengöras ca två gånger per månad vid normal användning. Det går bra att diska filtret i diskmaskinen.

(1) Fatta ett stadigt grepp om ringen och (2) dra hela hållaren rakt ner. (3) Denna bild ser inte riktigt ut som de gör i vårt hus, så bild 3 kan du bortse ifrån. Dammsug eller torka med en fuktig trasa i röret i taket och runt hålet. (4) diska och rengör donet och skumgummiringen. (5) tryck tillbaka donet. Börja med att föra in metallfjädrarna mot kanten inne i hålet och tryck till. Fjädrarna är lite tröga. Om de hamnat rätt kommer donet att tryckas hårt mot taket så det blir tätt och hålls fast ganska hårt.

I utrymmen mindre än 3m² (vissa förråd och klädkammare) finns ingen till- eller frånluft. Där används så kallade luftade karmar, det vill säga karmar med extra mellanrum där luft kan röra sig in och ut.

Upplever du att det är fel på ett don, kontakta felanmälan. Om ventilationen skulle stå helt stilla skall en akut felanmälan göras till journumret.

Informationsblad om hur man rengör finns här:

https://drive.google.com/open?id=13Hw8x0hX5anIxbmkkQZ2yVbjZ9fPsSr6

Luft och luftfuktighet i en lägenhet med FTX

Inomhusluften påverkas starkt av luftens temperatur och relativa fuktighet. Relativ luftfuktighet är den aktuella fuktmängden uttryckt i procent av vattnets mättnadstryck vid den aktuella temperaturen och mäts med hjälp av en hygrometer. En relativ fuktighet på 40-50% anses vara behaglig och hälsosam.

Torr luft brukar vara vanligare i kallare klimat för att kondensen inte får plats i den kyliga luften. Kombinationen av uppvärmningssystem och kall vinterluft kan ge en relativ fuktighet under 20%. Desto kallare luft utomhus, desto mer uppvärmning behövs och därmed blir luften inomhus torrare. Det finns inga myndighetskrav gällande hur låg luftfuktigheten i en bostad får eller inte får vara, men nivåer ner mot 20-30% vintertid är inte ovanligt.

Om du tycker att du har för torr luft hemma finns det flera saker du kan göra för att försöka höja luftfuktigheten på egen hand:

  • Ställ ut skålar med vatten i hemmet. Om du har problem med hosta på natten till följd av torr luft kan det hjälpa att ställa en spann varmvatten bredvid sängen, eller hänga en blöt handduk på radiatorn.

  • Använd luftfuktare. Den låga fuktigheten kan ge torrhetskänslor i näsa, hals och hud och en luftfuktare hjälper till att lätta obehag i näsa och luftvägar, reducerar statisk elektricitet och gör att dina krukväxter trivs bättre.

  • Häng upp tvätt på tork i t ex ett sovrum.

  • Växter tycker generellt om när det är hög luftfuktighet och vatten i krukorna och kan i liten omfattning göra luften fuktigare. Använd gärna en sprejflaska med vatten för att duscha dina krukväxter mellan vattningarna.

Värme

Huset värms upp av bergvärme i kombination av fjärrvärme vilket ger valmöjlighet och blir en kostnadseffektiv kombination. FTX-systemet återvinner värmen i frånluften från lägenheterna. Även den tillförda värmen från hemmet (det vill säga kroppsvärme, golvvärme, torktumlare och diverse elektriska apparater) återvinns och bidrar till ett energisnålt hus.

Radiatorer

Samtliga radiatorer är vattenburna och styrs av en termostat. Då radiatorn är på kommer den värma upp rummet när termostaten talar om för den att det behövs. Radiatorn känns sällan varm, kanske något ljummen mot huden då kroppstemperaturen oftast är högre än ytan på radiatorn. Det brukar heller inte vara varmt hela tiden, utan kan slår på och av.

Mer att läsa om Värme och Ventilation och underhåll