Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Fredriksdals brygga

Fakta om föreningen...

Bostadsrättsföreningen registrerades 2014-09-24 hos Bolagsverket och föreningens ekonomiska plan registrerades 2016-03-16. Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2019-04-23. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Föreningens skattemässiga status är att betrakta som ett äkta privatbostadsföretag.

Föreningens fastighet, Fredriksdal 12 i Stockholms kommun

Kontaktuppgifter till till föreningen

Bostadsrättsföreningen Fredriksdals Brygga

Organisationsnr: 769628-7932

Hemsida

www.fredriksdalsbrygga.se

Mail till föreningen

info@fredriksdalsbrygga.se

Postadress (se dock nedan och välj rätt adress för ditt ärende)

Brf Fredriksdals Brygga

Hammarby kaj 4

120 32 Stockholm

Postadress för överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, medlemsansökan, utträde samt pantsättningshandlingar och hyresavtal

Brf Fredriksdals Brygga

Kundnr 3003, FE 231

831 88 Östersund

Faktureringsadress

Brf Fredriksdals Brygga

Fastnr 3003
Box 1005

831 29 Östersund

Skicka fakturan till simpleko@ironmountain.com

Vi föredrar faktura på e-post och då gäller:

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura

  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG

  • Bilagan får vara max 2 MB stor

  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken

  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas

  • Fakturan ska fortfarande vid adressfältet innehålla "Fastnr 3003, Box 1005"