Kallelser

Kallelser som skickats ut till föreningens medlemmar

Kallelse till Ordinare föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 27 april 2023 kl. 18.30 i Hammarby Rodd festlokal  


Se kallelse och dagordning här


Länk till anmälan (senast 2023-04-20): https://forms.gle/kuwHE2zZ1UCvYn8w8


Välkomna!
Styrelsen

Tidigare kallelser