Styrelsen

Styrelsens ledamöter

E-post till styrelsen: info@fredriksdalsbrygga.se

Hamid Zarghampour, Ordförande

Giovanni Tacchi, Vice ordförande

Helena Westin, Kassör

Mikaela Tidlund

Magnus Hammarström

Styrelsens suppleanter

Michael Lindblad

Valberedning

E-post till valberedningen: valberedning@fredriksdalsbrygga.se 

Markus Åberg

Fredrik Westin

Revisor

Revisor är KPMG med huvudansvarig revisor Amanda Berntsson

Länk till styrelsens webbsida. (Kräver konto och inloggning)