Valberedning

Information från Valberedningen

Valberedningen har nu påbörjat processen för att hitta kandidater för styrelsen som ska väljas på årsstämman 2024. På denna sida kommer du hitta information och kunna följa processen.

Nyheter och information från valberedningen

Viktig information från Valberedningen - Vi behöver din hjälp!

Bästa medlemmar i Brf Fredriksdals Brygga,

Som en del av vår gemenskap är ni inte bara boende utan även en del av föreningens hjärta och framtid. Därför vänder vi oss nu till er med en viktig förfrågan.

I april 2024 kommer vår årsstämma att äga rum, och med den, valet av nya styrelsemedlemmar. Styrelsens roll är avgörande för vår förenings välbefinnande och framsteg. Det är därför av största vikt att vi tillsammans säkerställer att vi har engagerade, kompetenta och drivna individer i styrelsen.

Vad innebär det att vara styrelsemedlem?

Att vara styrelsemedlem i Brf Fredriksdals Brygga är inte bara en möjlighet att påverka och bidra till vår gemenskap, utan också en chans att utveckla nya färdigheter, knyta kontakter och bidra med ditt unika perspektiv.

Vem kan bli styrelsemedlem?

Alla medlemmar är välkomna att nominera sig själva eller någon annan medlem som de tror skulle vara en tillgång för styrelsen. Vi uppmuntrar särskilt de som har intresse eller erfarenhet från styrelsearbete eller vill lära sig. Vi söker särskilt någon som kan ta rollen som föreningens sekreterare samt information och kommunikation. Men det finns mycket annat att göra och arbetsuppgifterna fördelas efter kunnande och intresse så det viktigaste är helt enkelt ett brinnande intresse för vår förenings välmående.

Nästa steg

Vi kommer att hålla informationsmöten i februari där ni kan lära er mer och ställa frågor. Detaljer om dessa möten kommer inom kort med info om tid och plats.

Hur nominerar man?

Du skickar ett mail till valberedning@fredriksdalsbrygga.se med kontaktuppgifter och en kort beskrivning av kandidaten samt kontaktuppgifter. 

Nomineringsprocessen inkluderar några steg med möten för ömsesidigt utbyte av information. Först när både valberedningen och kandidaten känner att det är rätt och vill gå vidare kommer kandidaten bli nominerad till styrelsen och tillkännages inför stämman. Nomineringen kommer ske i konkurrens med andra kandidater.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att säkerställa att Brf Fredriksdals Brygga fortsätter att vara en stark, välfungerande och trivsam plats att bo på. Din röst och ditt engagemang är ovärderliga i denna process.

Tack för din tid och ditt engagemang i vår gemenskap!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen och Valberedningen

Brf Fredriksdals Brygga

Inbjudan till Informationsmöte

Bästa medlemmar i Brf Fredriksdals Brygga,

Vi har nöjet att bjuda in er till ett särskilt medlemsmöte som arrangeras av vår valberedning. Mötet syftar till att informera om den kommande valprocessen och inspirera er att ta steget och anmäla ert intresse för att bli en del av vår styrelse för nästa verksamhetsår.

Detta är ett utmärkt tillfälle för er som funderar på att engagera er mer i föreningens arbete och bidra med era idéer och kompetenser. Att vara en del av styrelsen är inte bara en möjlighet att påverka, utan också en chans att utvecklas personligen och yrkesmässigt.

Vi ser fram emot att träffa er och diskutera hur vi tillsammans kan fortsätta att bygga och utveckla vår förening. 

Välj den tid som passar dig och meddela när du kan komma!

Vänligen bekräfta ert deltagande och vilken dag genom att skicka mail till valberedning@fredriksdalsbrygga.se

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Dags att nominera kandidater

Nominera dig själv eller någon medlem som du tycker borde vara med i styrelsen.

Skicka ett mail till valberedning@fredriksdalsbrygga.se

Ange kontaktuppgifter och beskriv kort kandidaten.

Vad tycker boende i en BRF är bäst och sämst? 

Kort undersökning av vad boende och medlemmar tycker är viktigt i en bostadsrättsförening.

Precis som i ett politiskt val är det ju viktig både för politiker och väljare, att ha koll på vad som är de viktigaste frågorna. Det finns säkert många saker att ta med men här är några av de allmänna frågor som boende i Brfer i Sverige brukar ta upp:

Positiva Aspekter

Gemenskap och social samvaro: Många uppskattar den gemenskap och de sociala aktiviteter som en bostadsrättsförening kan erbjuda. Det inkluderar grannsamverkan, gemensamma utrymmen och föreningsaktiviteter.


Underhåll och skötsel av fastigheten: En väl underhållen fastighet med regelbundet underhåll och reparationer bidrar till en trygg och behaglig boendemiljö, vilket är positivt uppskattat.


Ekonomisk stabilitet och värdebevarande: En sund ekonomisk förvaltning som säkerställer föreningens långsiktiga stabilitet och bidrar till att bevara och öka värdet på bostäderna är av stor vikt.


Tillgänglighet och kommunikation: Bra kommunikation från styrelsen och enkel tillgänglighet till information och beslutsprocesser skapar transparens och förtroende.


Förbättringar och uppgraderingar: Investeringar i fastigheten som förbättrar boendemiljön, såsom energieffektivisering eller estetiska uppgraderingar, är ofta välkomna.

Negativa Aspekter

Höga avgifter och dålig ekonomi: Hög månadsavgift eller dålig ekonomisk förvaltning är en stor oro för många. Det kan leda till oro för framtida kostnadsökningar eller bristande underhåll.


Bristande underhåll och skötsel: Förseningar eller brister i underhåll och skötsel av gemensamma utrymmen och fastighetens yttre kan skapa missnöje bland medlemmarna.


Konflikter och dålig kommunikation: Konflikter mellan grannar eller mellan medlemmar och styrelsen, ofta förvärrade av dålig kommunikation, kan skapa en negativ atmosfär.


Störningar och buller: Problem med buller från grannar eller närliggande restauranger, uteställen eller byggarbeten kan vara en källa till irritation.


Begränsningar och regler: För strikta regler eller begränsningar, som rör allt från renoveringar i lägenheten till användning av gemensamma utrymmen, kan upplevas som inskränkande.

Så här kommer processen gå till

Informationsfilm om styrelsens roll och uppgifter

BoKlok har gjort filmen som mycket väl stämmer in på vår förening, Bfr Fredriksdals brygga.

FAKTARUTA

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå valbara kandidater till stämman

Våra stadgar anger att hela styrelsen väljs varje år på ordinarie stämman. 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter och minst en och högst fyra suppleanter. Styrelsen bestämmer själva vem som blir styrelsens ordförande och hur roller och uppgifter i övrigt delas mellan dem.