Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

Föreningen har anlitat Storholmen Förvaltning för vår fastighetsskötsel.

Några exempel på sådant som fastighetsskötaren ansvarar för:

 • Systematiskt brandskyddsarbete

 • Rondering i fastigheten för tillsyn och skötsel

 • Beställa sanering vid ev. klotter

 • Samordna tömning av sopor

 • Samordna städning

 • Märka upp postbox, entrétavla och tidningshållare för nyinflyttade

 • Samordna hantering av snö och is

 • Städning/soptömning innergård

 • Övervakning av styranläggningen för bl a värme vent och kyla

 • Medverka på styrelsemöten vid behov

 • Hjälper till vid upphandlingar

När ni upptäcker fel/sådant som behöver åtgärdas i föreningen som gäller ren drift (t ex byta en glödlampa, tömma sopor en extra gång, sanda innergården, avropa byte av namn osv) kontaktar ni Storholmen på det sätt som anges Kontakt