Lägenhetsnummer och adresser

Tycker du att det är krångligt med lägenhetsnumren i husen, då är du inte ensam.

Det som gör att det blir svårt är att Lantmäteriets lägenhetsnummer är samma i varje hus och måste anges tillsammans med gatuadressen. Nedan finns en förteckning över alla lägenheter och deras nummer.

Varje lägenhet är märkt med dessa nummer med en skylt på utsidan av lägenhetsdörrens dörrkarm.

Lägenhetsnummer Lantmäteriverket Brf Fredriksdals Brygga.pdf