Området

Fastighetskartan från Stockholms Stad. Genom att klicka på kartan kan man hitta en del fastighetsdata.