Råttor och skadedjur

Stockholms stad har stora problem med råttor och har trots omfattande åtgärder inte på ett påtagligt sätt lyckats minska problemet. Råttorna finns i stort sett överallt i Stockholms stad och finns där människor bor och lever. De flesta bostadsrättsföreningar upplever problem med råttor i sopor och soprum eller med råttor i avlopp och toaletter. Vår förening har tack och lov inte ännu råttor inne i hus eller soprum och det beror på att vi har slutna och säkra system, där råttorna inte kommer in. Vi har dock råttor på vår gård där flera råttbon har etablerats.

Brf Fredriksdals Brygga och Brf Fredriksdalskajen som äger och förvaltar gården gemensamt, har vidtagit och kommer vidta åtgärder för att motverka att råttor bor på och rör sig över gården.

Genomförda och planerade åtgärder:

 1. Tagit bort soptunnor som lockat mycket råttor till gården

 2. Informerat om att hålla rent kring grillplatser

 3. Informerat om att inte rasta hundar på gården

 4. Håller rent kring sopnedkasten

 5. Avtal med Anticimex om råttfällor på gården, inklusive onlineövervakning. Anticimex är sakkunnig på detta området och ger oss även råd om vad och hur vi ska göra.

 6. Sätta igen bohål och göra marken invid husen svåra att gräva i

 7. Bevaka uppkomst av eventuella nya bohål och vidta åtgärder

 8. Samordnat inköp av hönsnät så att de slipper köpa en hel rulle själva för att sätta igen hål på sina balkonger för de som önskar

Vad alla boende ska hjälpa till med

Informera Gårdsutskottet när du ser en råtta. Maila med information om var och när. Använd info-mailen.

Gårdsutskottet vill även ha förslag och synpunkter på vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas i kampen mot råttproblemet i Stockholm och för vår gård.

Vanliga problem

Råttan lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. I våra tätorter kan den finnas i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan den söka sig in i fastigheter och ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -brunnar kan ge den fritt spelrum. Råttor äter vissa rötter och lökar, i brist på annan mat.

Allmänna tips mot råttor utomhus:

 • Hålla rent kring uteplatser och ta bort minsta smula efter er

 • Mata inte fåglar med frön eller foderautomater

 • Se till att det inte hamnar sopor utanför sopnedkasten

 • Rasta inte hunden på gården. Hundbajs är mat för råttor

 • När ni fikar eller picknickar med barnen, se till att allt plockas upp och att inget lämnas i buskar

 • Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Allmänna tips för boende:

 • Täta bohål i grund och mark

 • Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing). Det går även att använda Hönsnät. Tipset är att knöla i hop eller rulla hönsnätet så det är lite större än hålet eller springan och tryck in. Nätet ska klämmas fast och sitta stadigt med många trådar, -kors och tvärs.

 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.

 • Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden.

 • Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra)

 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.

Mer läsning

Info om skadedjur på Stockholm stad.

https://boende.stockholm/storningar-i-mitt-boende/skadedjur-ohyra/


Information om råtta på Anticimex hemsida.

https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/rattor/


Råttor i Nyheterna

https://www.expressen.se/nyheter/rattorna-invaderar-stockholms-gator/

https://www.mitti.se/nyheter/ny-superfalla-ska-vinna-kriget-mot-stockholms-rattor/lmsdy!6073985/

https://www.svt.se/nyheter/amne/R%C3%A5ttor_i_Stockholm