Svanenmärkning

Här kan ni se och ladda hem intyget att vår fastighet är svanenmärkt. Det kan behövas om ni tex ansöker om så kallat grönt bolån.

30890029 Fredriksdals Brygga certifikat.pdf