Allmänna regler elbilsladdning Garaget

Genom att aktivera laddboxen förbinder sig användaren att följa föreningens vid var tid gällande allmänna regler för elbilsladdning.

  • För att använda elbilsladdningen krävs ett gällande hyresavtal med Parkman.

  • Laddboxarna kommer vara låsta och kan därigenom inte användas förrän hyrestagare önskar använda dem och har skickat anmälan för aktivering och betalt engångsavgift. Åtkomst till laddboxen kan därefter styras via tagg och mobilapp.

  • Föreningen har möjlighet att flytta hyrestagare i garaget för att uppnå en jämn effektbalans i anläggningen. Ingen ny aktiveringsavgift debiteras vid sådan flytt.

  • Laddning erbjuds med maximalt 11 kW/laddbox (3-fas 16 A). Funktionalitet för lastbalansering fördelar laddning mellan boxarna. Under högeffekttider (t.ex. vardagar 17-19) kommer inte någon elladdning vara möjlig. Under övrig tid kan laddeffekten variera beroende på belastning. Föreningen kommer kontinuerligt utvärdera och ta beslut om när laddning kan ske respektive när laddning ej kommer kunna erbjudas.

  • Laddkabeln kan elektroniskt låsas fast i laddboxen. När parkeringsplatsen inte används kan antingen kabeln tas med eller lämnas kvar ordningsamt upphängd på avsedd hållare. Om laddkabeln lämnas kvar ska dess längd vara anpassad till placeringen av bilens ladduttag samt av estetiska skäl helst vara svartfärgad.

  • Varje medlem tillhandahåller och ansvarar fullt ut för sin egen laddkabel. Vid pågående laddning får kabeln inte läggas så den stör angränsande platser eller gångväg. Skadade kablar får av elsäkerhetsskäl inte användas och kan utan föregående varning komma att avlägsnas.

  • Skador på laddboxarna, inklusive dess fästen, orsakade av påkörning och ovarsamhet debiteras hyrestagaren.