Skanskas underhållsdokument

Skanska som byggde huset lämnade många underhållsdokument till föreningen som tagits fram av tillverkare och leverantörer av material och utrustning. Informationen är den information som fanns tillgänglig vid i samband med bygget och överlämnandet till föreningen. 

Vi hoppas att de kan vara till nytta för dig då du underhåller och vårdar din lägenhet. Tänk på att du kan hitta information på leverantörernas hemsidor.