Skanskas inredningskatalog

Detta var den ursprungliga inredningskatalogen som Skanska gav till köparna. Det var olika val och priser för varje lägenhet så pris och omfattning kanske inte stämmer med din lägenhet. Urvalet var troligen snarlikt och det kan vara bra att se namn och leverantörer för valen som gjordes. Tex färgkoder mm.

Skanska Inredningskatalog Brf Fredriksdals brygga 2.pdf