Mäklarinformation

Uppgifter angående Bostadsrättsföreningen

Simpleko sköter föreningens ekonomiska förvaltning samt ansvarar för administration av medlemsregistret. Administration av överlåtelser, mäklarkontakter, medlemskap och pantsättningar har delegerats Simpleko.

https://www.simpleko.se/kontakt/

För mäklare: Beställa mäklarbild

För banker och långivare: Kontakta info@simpleko.se för utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Postadress för medlemsärenden: (Övrig post ska ske på föreningens postadress. Se Om föreningen)

Brf Fredriksdals Brygga

Kundnr 3003, FE 231

831 88 Östersund

VIKTIGT FÖR VISNING

Portar får inte ställas upp och lämnas olåsta. Säljaren ska ta fram en tillfällig kod i RCO-appen som ges till de som kommer på visningen, eller själva stå vid dörren och släppa in.

Läs mer nedan

Brf Fredriksdals brygga

Organisationsnummer: 769628-7932

www.fredriksdalsbrygga.se

Vi hänvisar i övrigt till vår hemsida och ekonomisk plan/årsredovisning samt för ytterligare uppgifter

Ordförande: Hamid Zarghampour 

Styrelsens e-postadress: info@fredriksdalsbrygga.se

Medlemmar ska kontakta styrelsen på denna adress.

Medlemskommunikation sker via Boappa som endast är tillgänglig för medlemmar och hyresgäster.  

Mäklarvisningar: Vid visningar får under inga omständigheter entréportar ställas upp och lämnas olåsta. Föreningen använder ett RCO-system där säljaren har möjlighet ta fram en tillfällig kod som kan användas vid visningarna. Den tillfälliga koden får enbart användas vid föranmälda visningar samt på anslag i porten i samband med visningarna.

1. Fastigheten

Fastighetsbeteckning: Fredriksdal 12, Stockholms kommun.

Gatuadresser: 

Postadress till samtliga: 120 32 Stockholm.

Antal bostadslägenheter: 104 lägenheter i fyra bostadshus. Inga lägenheter innehas med hyresrätt.

Antal lokaler: 3-4 lokaler beroende på uppdelning. Planerade verksamheter är butik, restaurang samt kontor. Ingen lokal är bostadsrätt. Alla lokaler är uthyrda.  

IT, nätverk och tv:

Kabel TV, Leverantör?: Ownit

Ingår basutbudet i månadsavgiften? Ja

Bredband /Internet, Leverantör? Ownit

Ingår bredband i avgiften? 189 kr per mån

Gemensamma lokaler:

Föreningen disponerar en gemensam gård med lekplats, grillmöjligheter och flertalet sittgrupper.

Barnvagnsrum i varje entré

Cykelrum på gatuplan, tre stycken

Parkering:

Garage med 7 MC-platser och 54 bilplatser. Kostnad (gällande för år 2022) MC 778 kr/mån och bil 2.219 kr/mån.

Samtliga bilplatser har tillgång till laddbox för elbilsladdning. Kostnad debiteras för anslutning, löpande samt elförbrukning.

Garaget sköts på uppdrag från föreningen av Parkman Sverige AB. Kontakta dem för upplysning om aktuella köer (tel 08-734 90 00, info@parkman.nu).

2. Föreningen 

Allmänt: Är föreningen äkta eller oäkta? Äkta

Åtaganden: Delar skötsel av garage, gård och sopsug med grannförening.

Tomträtt: Föreningen äger marken  

Ägarandel/Juridisk person: Se föreningens stadgar

3. Medlemskap i föreningen: 

Var skickas in- och utträdesansökningarna? Namn och adress? 

Brf Fredriksdals Brygga

Kundnr 3003, FE 231

831 88 Östersund

4. Ekonomi

Allmänt:  Se årsredovisning. 

Förutom månadsavgiften så tillkommer varmvatten (verklig kostnad och förbrukning per månad), el (verklig kostnad och förbrukning per månad) samt bredband inklusive basutbud TV 189 kr per månad.

5. Förvaltare/Panter

Ekonomisk förvaltare: Ekonomisk förvaltare inklusive pantförteckning, Simpleko

Avgifter: Överlåtelseavgift/Pantsättningsavgift, se §7 i våra stadgar.