Vanliga frågor (FAQ)

Vad gör jag om strömmen går?

Börja med att kontrollera säkringarna. Om en säkring löst ut, återställ den i elskåpet. Om den löser ut på nytt kan det vara för att just den säkringen är överbelastad - läs under rubrik "Säkringen slår ifrån när..." nedan.

Om du har helt strömlöst - kontrollera även om din granne har ström. Om ett större område är strömlöst känner Fortum i allmänhet till störningen och har satt igång att reparera felet. Om det är bara du eller ett fåtal grannar som är strömlösa bör du ringa Fortum och göra en felanmälan.

Eluttaget på balkongen fungerar inte?

Balkongen är försedd med belysning och eluttag. För att du till exempel inte skall behöva gå ut i kylan på vintern för att sätta igång julgransbelysningen eller liknande sitter det en strömbrytare inne i lägenheten, vanligtvis i närheten av balkongdörren. En av strömbrytarna är kopplad till belysningsarmaturen och en slår på och av strömmen i eluttaget. I de lägenheter som har flera balkonger, har minst en av balkongerna försetts med el.

Badrumsgolvet blir inte bara ljummet trots att termostaten står på max?

Badrummet är försett med så kallad komfortvärme vilket innebär att det inte har någon uppvärmande effekt för rummet utan är mer är till för att golvet skall kännas behagligt och skönt att gå på. Komfortvärmen kommer inte upp i speciellt höga temperaturer. Du skall även vara uppmärksam på att en eventuell badrumsmatta kan störa ut värmeavkännaren i golvet, något som är ett vanligt fel om termostaten slår av för tidigt och golvet känns kallt.

Takduschen droppar efter användning?

Detta är ett vanligt fenomen, och inget fel. Det handlar om att det finns kvar vatten i takduschen, och efter ett tag (mellan 5-15 minuter efter av avslutad dusch) släpper ytspänningen och det rinner ut. Det drar då med sig vatten som finns kvar längre ned i röret och det kan rinna eller droppa en stund. Om du vill undvika detta kan du vinkla takduschsilen något, eller avsluta duschen med att ställa om till handdusch. Efter att du stängt av duschen kan dessutom handduschen tömmas genom att hålla slangen nedåt, mod golvet, för att tömma ut kvarvarande vatten.

Blandaren är går inte att vrida lika långt till höger som till vänster & blandaren är inte inställd med jämn fördelning mellan varmt och kallt?

De flesta lägenheterna i föreningen är försedda med så kallade eco-blandare. Vinkeln där du får varmvatten är mindre och är medvetet draget långt åt vänster för att användaren inte skall bruka varmvatten i onödan, vilket gärna händer om det är inställt att komma ljummet vatten då blandarhandtaget står rakt fram.

En kökslucka har blivit lite sned?

Efter en tid kan luckorna i köket bli något sneda i upphängningen, framför allt om de utsätts för belastning. Du kan då justera luckans upphängning med skruvarna i gångjärnen.

Spisfläkten suger dåligt?

För att hålla en fullgod funktion i fläktkåpan i köket är det mycket viktigt att framför allt hålla filtret rent. Det är enkelt att lossa och du kan diska det i maskin. Enligt tillverkaren bör detta göras varannan vecka vid normalt användande. I samband med att du öppnar spjället i fläktkåpan skall du även öppna ett fönster, gärna så långt ifrån köket som möjligt - till exempel i ett sovrum. Detta gör att du ökar frånluftsforceringen och sugkraften blir bättre.

Min induktionshäll låter konstigt?

Induktionshällar kan ge ifrån sig ljud, oftast är det ett surrande resonansljud som uppkommer i tillagningsredskapet. Ett tips för självtest är att prova olika typer av kärl (olika fabrikat) och se om ljudet förändras i och med det.Det är viktigt att du använder bra kärl för induktionshällar.

Om du tror att det är något annat fel kontaktar du Bosch Siemens Kundtjänst för att göra en felanmälan, du hittar deras kontaktuppgifter under flik "Felanmälan".

Det finns inte fönsterspärr på alla fönster?

Ett fönster i varje fönsterparti (dvs när två eller tre fönster sitter tillsammans) i varje rum är försett med vädringsbeslag/vädringsfunktion. Vill du lämna fönstret öppet använder du detta fönster. Då fönsterpartiet sitter i anslutning till balkongdörr, vilken är försedd med vädringsbeslag/vädringsfunktion, ersätter dörren fönstrets vädringsfunktion. Blåsiga dagar bör du inte vädra med korsdrag eftersom vädringsbeslaget då utsätts för starka krafter och kan ta skada (gäller även balkongdörr!) och denna förslitning täcks inte av garanti.

Det finns en hål som ser ut som ett rörutlopp i väggen, ska det vara där?

Där det finns ett schakt finns ofta ett litet hål/rör långt nere på väggen, det kallas för skvallerrör. Röret finns där för att du skall kunna upptäcka om det skulle uppstå en läcka inne i schaktet, och dessa utlopp finns främst i badrum/våtrum, men kan även förekomma i övriga bostaden. Skulle det någon gång rinna vatten eller finnas rester/lämningar av fukt invid ett sådant rör skall du omedelbart kontakta fastighetsskötare eller jourmontör och fråga om råd.

Det har uppstått en spricka i väggen - vad skall jag göra?

I nybyggda hus är det vanligt att det uppstår sprickor i väggar och ibland även i takvinklar. Det har att göra med att huset behöver ett par år på sig att "sätta sig". Oftast åtgärdas sådana sprickor inte före tvåårsbesiktningen, då det är stor sannolikhet att de kommer tillbaka på samma ställe. Om du upptäcker en spricka - var vänlig uppmärksamma detta i samband med tvåårsbesiktningen av lägenheten.

Inomhusluften känns torr!?

Torr luft brukar vara vanligare i kallare klimat för att kondensen inte får plats i den kyliga luften. Kombinationen av husets uppvärmningssystem och kall vinterluft kan ge en relativ fuktighet under 20%. Desto kallare luft utomhus, desto mer uppvärmning behövs och därmed blir luften inomhus torrare.

Det finns inga myndighetskrav gällande hur låg luftfuktigheten i en bostad får eller inte får vara, men nivåer ner mot 20-30% vintertid är inte ovanligt. Det finns flera saker du själv kan göra för att höja lägenhetens luftfuktighet, till exempel skaffa en luftfuktare eller hänga upp fuktig tvätt på tork.

El- och vattenförbrukning?

Föreningen har ett abonnemang för el och vatten. Varje lägenhet är sedan försedd med undermätare, som reglerar att var och en betalar för sin faktiska förbrukning. Räkningar för el- och vattenförbrukning debiteras varje månad tillsammans med avgiften, men med två kvartals eftersläpning.

Jag har kondens på fönstren!?

Kondens mellan glasen är ett fel och ska inte förekomma. Om kondensen är på utsidan är det inte ett fel utan helt normalt.

Problemet uppstår endast då det är övertryck i lägenheten av luftflödet i lägenhetens ventilation och eftersom vi har persienner som är monterade mellan glasen så luften läcker från lägenheten genom hålen för persiennen. Läs mer här: Kondens på fönster